Aktuelt
Aktuelt
07.10.2020

Fortsatt norsk deltakelse i Erasmus+

– Diku er glad for at regjeringen går inn for at Norge skal delta i neste fase av Erasmus+-programmet, som begynner i 2021. 

Det sier Diku-direktør Harald Nybølet. 

Regjeringen foreslår å bevilge 827 millioner kroner til EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+. Regjeringen tar forbehold om endelig beslutning om norsk deltakelse i EUs programmer frem til at EUs langtidsbudsjett er vedtatt. Dette skjer trolig i november slik at programmene kan starte januar 2021.

Viktig verktøy for kvalitetsutvikling

– Norge har deltatt i programmet siden 1992, og er et viktig verktøy for kvalitetsutvikling i norsk utdanning på alle nivå. Samtidig ser vi at våre utdanningspolitiske prioriteringer sammenfaller i høy grad med europeiske prioriteringer, og programmet spiller derfor også en viktig rolle for å bidra til nasjonal måloppnåelse, sier Nybølet.  

Diku opplever stadig større interesse for programmet, og til søknadsrunden i 2020 var det rekordsøkning på alle tiltak. 

– Det viser at vi har et godt grunnlag for å gå inn i neste programperiode og få enda mer ut av programmet, både faglig og økonomisk.

– Viktig signal

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et foreslått budsjett på 21 milliarder euro over de kommende sju årene. Diku-direktøren er glad for at regjeringen også foreslår betydelige bevilgninger til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. 

– Det er et viktig signal som gir forutsigbarhet og understreker viktigheten av koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon, sier Nybølet.