Aktuelt
Aktuelt
06.05.2020

– EU-deltakelse helt avgjørende

– Det er helt avgjørende for norske bedrifter at vi deltar fullt ut i Horisont Europa, i Digital Europe og i Erasmus+, og gjerne flere av EUs forskningsprogrammer, sier direktør for politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

Hun peker blant annet på at norske bedrifter har hentet ut 2,7 milliarder kroner i konkurransen med andre bedrifter gjennom Horisont 2020.

– Deltakelse i disse programmene er avgjørende for at vi skal lykkes med de store samfunnsutfordringene vi står overfor og som vi skal løse i fellesskap. Dette handler om grønt skifte og det handler om fremtidig bærekraftig verdiskaping, sier hun.

Se hele innlegget fra Mari Sundli Tveit her:

 

Fremmer kvalitet

– For at Norge skal bli den kunnskapsnasjonen vi ønsker, er det avgjørende at Norge blir med i Horisont Europa og nye Erasmus+ fra 2021.

Det sier styreleder for Universitets- og høyskolerådet (UHR), Dag Rune Olsen.

– EU-deltakelse fremmer kvalitet. Et stort arbeid for å profesjonalisere EU-støtten bærer nå frukter. Og det ønsker vi å videreutvikle. Norsk forskning og UH-sektor gjør det bra, men vi kan også gjøre det vesentlig bedre, mener han.

Se hele innlegget fra Dag Rune Olsen her: 

 

– Ikke et luksusgode

Også leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, er opptatt av at Norge og norske studenter har mye å tjene på å være til stede på internasjonale kunnskapsarenaer.

– Vi mener at internasjonal mobilitet ikke er et luksusgode, men noe som er helt nødvendig i en globalisert verden. Spesielt innenfor forskning og høyere utdanning, sier hun.

– Derfor er det viktig at vi jobber for å opprette internasjonalt samarbeid og utveksling for våre studenter og ansatte. Men vel så viktig er det at vi også jobber for å tiltrekke oss internasjonale studenter og ansatte, mener hun.

Se hele innlegget fra Marte Øien her: