Aktuelt
Aktuelt
23.11.2022

Erasmus+ 2023: Øker budsjettet med 120 millioner euro

Utlysningene i Erasmus+-programmet for 2023 er klare. Økt budsjett skal blant annet støtte tiltak knyttet til krigen i Ukraina. 

Onsdag 23. november offentliggjorde Europakommisjonen utlysningene i Erasmus+-programmet for 2023. Totalbudsjettet for tiltakene innen utdanning og opplæring forventes å være på rundt 3,7 milliarder euro. 

Av disse skal Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse dele ut rundt 36 millioner euro til norske søkere. Siden Norge deltar i alle deler av programmet, kan norske aktører også søke på midler som tildeles direkte fra Europakommisjonen.

– Erasmus+ er et svært viktig program sett i lys av situasjonen Europa befinner seg i nå. Derfor er det gledelig at Europakommisjonen øker budsjettet, blant annet for å støtte ukrainske deltakere. Vi har store ambisjoner for norsk deltakelse og håper som alltid at norske aktører benytter seg av de mange mulighetene i programmet, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule.  

Etablerer nettverk for ukrainske studenter

En del av det økte budsjettet skal gå til tiltak som kan knyttes til krigen i Ukraina. 

– Ett konkret tiltak er å etablere on-line nettverk for ukrainske studenter og på den måten skape et fellesskap. Ukrainske myndigheter har uttrykt bekymring for omfattende hjerneflukt fra landet, og dette skal da være et motvirkende tiltak, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

Ytterligere tiltak vil konkretiseres i dialog mellom Europakommisjonen og de ulike nasjonalkontorene.  

Åpner for mobilitet i idrettssektoren 

Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet. Fra 2023 åpnes det også for mobilitet for ansatte og frivillige i idrettssektoren.

– Tidligere har programmet kun støttet samarbeidsprosjekter innen idrett. Det at det nå også åpnes for mobilitet betyr enda flere muligheter for idrettssektoren til å delta i internasjonalt samarbeid, noe vi håper de vil benytte seg av.    

Inkludering, digitalisering og bærekraft er overordnede prioriteringer som skal prege aktivitetene i perioden 2021-2027. Et viktig mål er å nå ut til mindre erfarne søkere og senke terskelen for å delta. 

– Inkludering er et av nøkkelordene i denne programperioden. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+, sier Pedersen. 

Erasmus+ 2021-2027
  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. 
  • Budsjettet for perioden 2021-2027 er på 28,8 milliarder euro.
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Erasmus+ Ungdom.