Aktuelt
Aktuelt
30.09.2020

Digitalt samarbeid til det beste for brukeren

Hvordan kan kunnskapssektoren samarbeide mer digitalt og slik tilby enda bedre tjenester? En ny rapport ser på forslag til løsninger som kan gjøre livet lettere for ulike brukergrupper, deriblant utvekslingsstudenter.  

Rapporten tar for seg flere såkalte tjenestekjeder. I dag må en person ofte forholde seg til en rekke virksomheter innen samme sak. I en tjenestekjede vil virksomhetene i større grad dele informasjon slik at saken flyter som et sammenhengende forløp.  

Nye krav, nye løsninger 

Et eksempel på en tjenestekjede er en student som ønsker å dra på utveksling. Studenten må gjennom en rekke oppgaver i løpet av prosessen og har behov for informasjon fra ulike aktører, alt fra studieplaner til mer praktiske forberedelser. Et av forslagene i rapporten handler om hvordan de ulike aktørene kan samhandle bedre, slik at studenten slipper å levere den samme informasjonen flere ganger. Dette eksempelet er også knyttet til at det kommer nye EU-krav til digital dokumentasjon for studentmobilitet fra 2021. Unit har i 2020 gjennomført et forprosjekt for å kartlegge behov i forbindelse med dette. Prosjektet er forankret i UH-sektoren, og Diku deltar i prosjektgruppen.  
 

Brukerorientering og effektiv ressursbruk 

Det er mange prosesser som kan bli lettere for brukeren dersom det offentlige samarbeider bedre. Et godt eksempel fra kunnskapssektoren er hvordan vitnemålet fra videregående skole hentes inn i Samordna Opptak når det søkes om opptak til høyere utdanning.  Dersom virksomhetene samarbeider enda tettere, kan etablering av tjenestekjeder også bidra til effektiv ressursbruk i det offentlige. 

– Vi har stor tro på at digitalisering kan bidra til begge disse målene, for det skal være enkelt å benytte seg av offentlige tjenester. Da kan vi ikke ha et innviklet system som gjør det krevende for vanlig folk å navigere mellom ulike instanser. Det offentlige har en lang vei å gå når det gjelder effektivisering og flyt i de ulike tjenestene. For å bedre dette må vi få fram de gode ideene og jobbe seriøst med dem til det beste for brukeren, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.  

Gode idéer

Regjeringen legger stor vekt på brukerorientering og effektivisering i offentlig sektor, noe også statsrådene i Kunnskapsdepartementet er opptatte av. 

– Vi har stort forbedringspotensial for å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Det handler om flere ting som å bruke et enklere språk, digitalisere mer og sørge for at systemene snakker sammen slik at det blir minst mulig komplisert for folk å forholde seg til det offentlige når de skal bruke tjenestene. Denne rapporten har flere gode idéer på hvordan vi kan få til dette, sier forsknings og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

 

Ulike stadier – flere aktører 

Det er virksomheter under Kunnskapsdepartementet som står bak rapporten, gjennom et pågående samarbeid i faggruppen for tjenestekjeder. 

Årets rapport presenterer følgende tjenestekjeder: Studielån på pause, Bedre dataflyt for prøvekandidater, Min kompetanse og Studentmobilitet. Disse forslagene eies av ulike virksomheter, men alle involverer flere aktører i eller utenfor kunnskapssektoren. Forslagene er på ulike stadier, men har det til felles at de kan gjøre tjenestene bedre for brukerne. 

Her kan du lese rapporten: Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2020.

En enklere hverdag 

En sentral føring for faggruppen er Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Målet er at digitalisering av offentlig sektor, ved å utvikle sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum, skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. 

Strategien peker ut syv ulike livshendelser som særlig relevante for utvikling av sammenhengende tjenester. KD har ansvar for en av disse, nemlig «Ny i Norge», og faggruppen har også sett på hvordan virksomhetene kan bidra til «Ny i Norge» og andre livshendelser. 
 

Om faggruppen for tjenestekjeder: 

Faggruppen ledes av KDs knutepunkt for digitalisering og har deltakere fra Udir, Unit, Lånekassen, Kompetanse Norge, Diku, NOKUT, Forskningsrådet, Statped og IMDi. 

Faggruppen er et faglig forum som utreder og anbefaler forslag til tjenestekjeder i de ulike virksomhetene i kunnskapssektoren. 

Innholdet i denne saken ble først publisert på regjeringen.no