Aktuelt
Aktuelt
03.05.2020

Betydningen av EUs rammeprogrammer - lansering av Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020

Norges deltakelse i de europeiske utdannings- og forskningsprogrammene er tema når Diku i samarbeid med Kunnskapsdepartementet lanserer Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020. 

Rapporten lanseres torsdag 7. mai klokken 9, og gir et bilde av tilstanden i statlige og private utdanningsinstitusjoner. 

Årets temakapittel om EUs rammeprogrammer for utdanning, forskning og innovasjon er samskrevet med Forskningsrådet.
Sentrale spørsmål er: 

  • Hvilken betydning har norsk deltakelse i Erasmus+ og Horisont2020 for høyere utdanningssektor, og for norsk industri og næringsliv?
  • Oppnår vi synergier mellom utdanning og forskning?
  • Er Erasmus+ og internasjonalisering viktig for norske studenters kompetanse?
  • Hva er veien frem mot neste programperiode?

Aktører fra sektoren svarer på disse spørsmålene i en videokommentar som publiseres samtidig som tilstandsrapporten på diku.no. I videoen får du høre fra:

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister
Harald Nybølet, direktør i Diku
Mari Sundli Tveit, områdedirektør politikk i NHO
Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon
Dag Rune Olsen, styreleder i Universitets- og høyskolerådet (UHR)

Har du spørsmål til årets tilstandsrapport? Send e-post til ragnhild.tungesvik@diku.no