Aktuelt
Aktuelt
18.12.2020

53 millioner i ekstratildeling til strategiske partnerskap i Erasmus+

Diku har tildelt drøye 53 millioner kroner til prosjekter som blant annet skal bidra til å møte utfordringer i kjølvannet av koronapandemien. 

Høsten 2020 lyste Europakommisjonen ut ekstra midler innen tiltaket strategiske partnerskap i Erasmus+. Ekstrautlysningen var knyttet til digitalisering av utdanning eller samarbeid mellom kultur- og utdanningssektoren, og var rettet mot prosjekter som skal bidra til å møte utfordringer i kjølvannet av koronapandemien.

Les også: 26,5 milliarder euro til Erasmus+

– Pandemien har vist et stort behov for å tilby utdanning via digitale flater, og målet for utlysningen var blant annet å styrke utdanningsinstitusjonenes muligheter til å tilby inkluderende utdanning av høy kvalitet via digitale flater, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen.

I tillegg har kultursektoren blitt ekstra hardt rammet av pandemien, og derfor var også samarbeid med kultursektoren en prioritering for denne utlysningen.

30 millioner omfordelt 

I tillegg til midlene fra ekstrautlysningen, besluttet Diku å omfordele drøye 30 millioner kroner fra mobilitetsprosjekter i Erasmus+ som ikke har latt seg gjennomføre som planlagt på grunn av pandemien.

– Vi har omfordelt disse midlene til strategiske partnerskap som enten sto på venteliste fra vårens utlysning, eller som endte på venteliste etter ekstrautlysningen, forklarer Pedersen.   

Dermed lå det drøye 53 millioner kroner i potten til prosjekter innen barnehage, skole, høyere utdanning, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. 

25 prosjekter tildelt midler

Til sammen mottok Diku 29 søknader til ekstrautlysningen. 

– Med tanke på den korte søknadsfristen er det gledelig å se at så mange ulike aktører har snudd seg rundt og søkt på de tilgjengelige midlene. Dette viser at interessen for å samarbeide internasjonalt fortsatt er stor i norsk utdanningssektor, sier Pedersen. 

11 av de 29 søknadene fikk innvilget støtte til sine prosjekter fra EU-potten. I tillegg fikk 14 prosjekter fra de to ventelistene tildelt midler.   

Les mer om Erasmus+

Se oversikten her:

Barnehage og skole:    

 • NTNU, Educational Robotics at Schools Online with Augmented Reality,
  € 235 253
 • Veksttorget Marked AS, REinventing School Education Toward a digital world,
  € 171 525
 • Sølvstuffen barnehage, Digitally Empowered Preschool Teachers, € 110 818
 • HVL, Introducing the NEXT STEP for Innovation and Creativity in Schools through artistic, scientific and cultural initiatives, € 250 257
 • Bergen Katedralskole, Cartoons For Active Citizens, € 205 093
 • Internasjonalt servicekontor, The Art of Learning for STEAM, € 237 507
 • Pålogga AS, The Highest Quality and GDPR-Compliant Teaching Tool Catalogue for Digital Teachers, € 99 292
 • Pålogga AS, Creating an Online Teaching & Community Management Gold Standard for Digital Teachers, € 123 206

Høyere utdanning: 

 • Universitetet i Bergen, Innovative Doctoral Courses for Sustainability, € 264 300
 • Universitetet i Stavanger, The Geopolitics of Renewables Simulation, € 259 183
 • NTNU, Interactive digital assessment in mathematics, € 276 470
 • NMBU, Serious games for digital readiness of water education, € 245 331

Voksnes læring:

 • Prios AS, Digital Culture Education moving adults against unemployment,
  € 162 399
 • Furim Institute, Blended Learning-Based Creative Hub for Adult Refugees,
  € 145 242
 • BrainLog, Enhancing Rural Elders to Boost Creativity in Agriculture, € 160 455

Fag- og yrkesopplæringen:

 • NTNU, Digital Internationalisation in Vocatinal Educatino, € 185 335
 • Prios Kompetanse AS, Digital VET Readiness, € 199 800
 • NTI-MMM AS, Empowering STEM candidates for employability and entrepreneurship with enhanced non-technical soft and transversal skills,
  € 260 095

I tillegg fikk følgende prosjekter fra ventelisten fra vårens utlysning tildelt midler:

 • Veksttorget Marked AS, Included Education, € 166 075
 • Universitetet i Stavanger, Sharing Knowledge - Creating Impact, € 81 936
 • NTNU, Learning Through Innovative Collaboration Enhanced by Educational Technology, € 265 285
 • Høgskolen i Innlandet, Learning Inclusion in a Digital Age - to belong and Find a Voice in a Changing Europe, € 427 742
 • Odda vidaregåande skule, Clean, green future through STEM-sport clubs,
  € 320 860
 • Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, Empowering parents and families for active social inclusion and resilience, € 78 450
 • NTNU, Developing an Erasmus Mundus Joint Master's Degree on Sustainable Natural Resource Management and Long-run Economic Development,
  € 140 692