Aktuelt
Aktuelt
18.12.2020

26,5 milliarder euro til Erasmus+

Erasmus+-budsjettet øker med 80 prosent for perioden 2021-2027.  

– Det er gledelig at EU-landenes regjeringer og Europaparlamentet har blitt enige om EUs langtidsbudsjett og at rammene for det nye Erasmus+-programmet nå er på plass, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen.  

Det totale budsjettet for syvårsperioden er på 26,5 milliarder euro, og av dette skal 83 prosent gå til utdanning og opplæring.

– Sammenliknet med inneværende periode er det en økning på ca. 80 prosent, men tar man i betraktning at Storbritannia ikke deltar i den kommende perioden, er økningen på hele 90 prosent, altså ganske nær Europakommisjonens opprinnelige forslag om en dobling av budsjettet, forklarer Pedersen.

Les også: 53 millioner i ekstratildeling til strategiske partnerskap i Erasmus+

Utsatt utlysning

Siden budsjettet ikke ble vedtatt før nå, er også utlysningene i det nye programmet utsatt. 

– Utlysningene kommer først i månedsskiftet februar/mars. Det er mye senere enn normalt, og vi vil komme tilbake på nyåret til hva det vil bety for vårens søknadsfrister, sier Pedersen.   

Nyheter i programmet 

Når det nye Erasmus-programmet lanseres i 2021 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program. Mottoet er likevel «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt, men mye vil også fortsette som før.

Her kan du lese mer om nye tiltak og varslede endringer i det nye programmet.

Erasmus+ 2021-2027

Bli med på Lanseringskonferanse Erasmus+ 2021-2027

  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. 
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
  • Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Aktiv Ungdom.
  • Når det nye Erasmus-programmet lanseres i 2021 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program.